Lokallag

Som medlem i et av Norges Handikapforbund Agders lokallag, er du en del av et sosialt fellesskap og kan engasjere deg i lokale saker.
14. april 2016

Lokallag og landsforeninger, Agder

 

NHF Risør og Gjerstad
Lokallaget er nedlagt.
Kontakt Regionkontoret, 99 71 42 48 oddvar.skoland@nhf.no

NHF Arendal
Lokallaget har for tiden ikke noe aktivitet
Kontakt Regionkontoret, 99 71 42 48 oddvar.skoland@nhf.no

NHF Grimstad
Kjell Larsen,  90 72 45 20 kjer-lar2@online.no

NHF Vennesla                           Wiggo Solheim                 95 08 98 01         wiggo.solheim@gmail.com

NHF Farsund og Lyngdal              Pål Degerud                    41 65 34 94         pad@trias.no

NHF Flekkefjord                        Elisabeth G. Grytten          48 11 04 10         eli-gry@online.no

NHF Kristiansand                       Astrid Tvedten                 90 52 24 11          nhfkrs@gmail.com

NHF Mandal                             Ragnhild Faye                  99 23 23 82         rafaye6@hotmail.com

LARS Agder                             Tom Atle Steffensen         95 22 04 98         to-atlst@online.no

LFN Vest-Agder                         Kjell Larsen                     90 72 45 20         kjer-lar2@online.no

LFS Agder                                Freddy Ulvseth                97 63 61 69         freddy.ulvseth@atea.no

ALF Aust-Agder                         Arild Solvang                  97 59 70 66         arildsol@live.no

ALF Vest-Agder                         Lars Kr. Hille                  91 30 88 73         kr-hil@online.no

LFPS Aust-Agder                       Johannes Torstveit            37 16 82 66         ietorstv@online.no

LFPS Vest-Agder                       Berit Johansen                41 41 17 96         bebba@live.no

HBF Vennesla og Kristiansand      Monica Myhre                  95 41 82 66         monica.myhre@nav.no

LFA Agder                               Svein Upsahl                   48 15 08 29         elsmarup@online.no

LKB Agder                               Siri Topstad                    90 88 99 66       siritopstad@gmail.com

 

 

LFN      Landsforeningen for Nakkeskadde

ALF      Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

LKB      Landsforeningen for kvinner med

            bekkenløsningsplager

HBF      Handikappede barns Foreldreforening

LFS      Landsforeningen for Slagrammede

LARS    Landsforeningen for Ryggmargsskadde

LFA       Landsforeningen for Amputerte

LFPS    Landsforeningen for Polioskadde

 

Flere nyheter
 • Lokallag
  14. april 2016
  Som medlem i et av Norges Handikapforbund Agders lokallag, er du en del av et sosialt fellesskap og kan engasjere deg i lokale saker.
 • Veiledningstjenesten
  14. april 2016
  Trenger du råd og veiledning / hjelp og støtte i forbindelse med en sak, en anke eller finne ut hva du har krav på, kan våre rettighetshjelpere vise vei.
 • Dra te`sjøs!
  14. april 2016
  Drømmer du om båt og båtliv? Dra te' sjøs er et idè- og inspirasjonshefte, som skal bidra og motivere til økt trivsel, velvære og gode opplevelser i skjærgården.
 • Stier å stole på
  14. april 2016
  Heftet "Stier å stole på" motiverer til friluftsliv gjennom å vise at det finnes gode løsninger på flere av friluftslivets ufordringer. Her finner du gode eksempler og råd, i tekst og bilder.
 • Stortingsaksjon satte funksjonshemmede på dagsorden
  06. april 2016
  Et tosifret antall spørsmål om funksjonshemmede og stormobilisering fra funksjonshemmedes organisasjoner preget Stortingets spørretime 6. april, da flere statsråder ble konfrontert med den mangelfulle politikken de fører.
 • Bidrar i desperat flyktningsituasjon
  11. mars 2016
  Bistandsrådgiver Lisbeth Albinus har vært på feltreise til Libanon. Der møtte hun funksjonshemmede syriske flyktninger med et desperat behov for hjelp og lokale frivillige som gjerne vil hjelpe.
Flere artikler