Stier å stole på

Heftet "Stier å stole på" motiverer til friluftsliv gjennom å vise at det finnes gode løsninger på flere av friluftslivets ufordringer. Her finner du gode eksempler og råd, i tekst og bilder.
14. april 2016

Friluftsliv skaper god folkehelse, og myndighetene ønsker å oppfordre til mer aktivitet gjennom friluftsliv. I Stortingsmeldingen "Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet” St.meld. nr. 39 (2000-2001)", står det: ”Det å kunne ferdast og opphalde seg i friluft er for mange ein viktig del av tilværet, og kan ikkje erstattast med andre aktivitetar. Friluftsliv har eigenverdi i form av den umiddelbare gleda ved sjølve friluftslivsaktiviteten, naturopplevingane og høve til mellom anna rekreasjon, avkopling og samvær med andre.”

For mange er det likevel en utfordring bare å komme over dørstokken hjemme. Andre synes det blir for kjedelig når de ikke finner muligheter som gir variasjon og utfordringen. Noen savner å være på tur sammen med andre, er turbrems eller de blir rett og slett ikke spurt om å være med.

Heftet "Stier å stole på" er et resultat av prosjektet ”Friluftsliv – jakten på de viktige detaljene”, der målet har vært å motivere til friluftsliv gjennom å vise at det finnes gode løsninger
på flere av friluftslivets ufordringer. "Stier å stole på" prøver å finne nye veier og muligheter både for bevegelseshemmede som vil være mer ute og for den som ønsker å bidra til et mer tilgjengelig friluftsliv.

Klikk her for å laste ned heftet.

Flere nyheter
 • Lokallag
  14. april 2016
  Som medlem i et av Norges Handikapforbund Agders lokallag, er du en del av et sosialt fellesskap og kan engasjere deg i lokale saker.
 • Veiledningstjenesten
  14. april 2016
  Trenger du råd og veiledning / hjelp og støtte i forbindelse med en sak, en anke eller finne ut hva du har krav på, kan våre rettighetshjelpere vise vei.
 • Dra te`sjøs!
  14. april 2016
  Drømmer du om båt og båtliv? Dra te' sjøs er et idè- og inspirasjonshefte, som skal bidra og motivere til økt trivsel, velvære og gode opplevelser i skjærgården.
 • Stier å stole på
  14. april 2016
  Heftet "Stier å stole på" motiverer til friluftsliv gjennom å vise at det finnes gode løsninger på flere av friluftslivets ufordringer. Her finner du gode eksempler og råd, i tekst og bilder.
 • Stortingsaksjon satte funksjonshemmede på dagsorden
  06. april 2016
  Et tosifret antall spørsmål om funksjonshemmede og stormobilisering fra funksjonshemmedes organisasjoner preget Stortingets spørretime 6. april, da flere statsråder ble konfrontert med den mangelfulle politikken de fører.
 • Bidrar i desperat flyktningsituasjon
  11. mars 2016
  Bistandsrådgiver Lisbeth Albinus har vært på feltreise til Libanon. Der møtte hun funksjonshemmede syriske flyktninger med et desperat behov for hjelp og lokale frivillige som gjerne vil hjelpe.
Flere artikler