Om oss

Om oss i NHF Agder

NHF Agder ble opprettet i 2004 av det som tidligere var Aust-Agder fylkeslag og Vest-Agder Fylkeslag. Regionen består av 9 lokallag, et ungdomslag og 9 landsforeningslag og har ca 1000 medlemmer. Regionkontoret holder til i sentrum i Kristiansand (på Fylkeshuset) og har 1 ansatt.
Heftene våre
Les mer om Heftene våre
Lokallag
Lokallag og diagnoseforeninger (landsforeninger)
Les mer om Lokallag
Veiledningstjenesten
Rettighetshjelp, veiledning og likemannstjeneste
Les mer om Veiledningstjenesten
Regionkontoret
Les mer om Regionkontoret