Veiledningstjenesten

Rettighetshjelp, veiledning og likemannstjeneste
11. april 2016

Å finne ut av hvilke rettigheter du har krav på kan ofte oppleves som vanskelig, da vårt lovverk er svært komplekst, og det er ikke lett å manøvrere seg frem i jungelen av paragrafer.

Trenger du råd og veiledning / hjelp og støtte i forbindelse med en sak, en anke eller finne ut hva du har krav på, kan våre rettighetshjelpere vise vei.

Tanken bak likemannshjelp er like hjelper like. Det å snakke med en som har tilsvarende diagnose eller livssituasjon er helt unikt. Her kan du treffe et medmenneske som forstår hva du snakker om, og som selv har kjent på kroppen hvilke utfordringer livet gir når man lever med, eller sammen med en med nedsatt funksjonsevne.

Våre likemannshjelpere har tilknytning til enten en landsforening (diagnoseforening) eller et av våre lokale handikaplag.

For å komme i kontakt med NHF Agders likemenn og veiledere kan du kontakte regionkontoret ved Oddvar Skoland 99714248

Regionen har opprettet et Likepersonutvalg bestående av:
Arild Solvang tlf 97 59 70 66 e-post: arildsol@live.no
Freddy Ulvseth tlf 97 63 61 69 e-post: freddy.ulvseth@atea.no
Tove Kristiansen tlf 90 91 79 06 e-post: toveikri@gmail.com